Varim laddar för att lösa framtidens utmaningar

VA-branschen i Sverige går idag på högvarv och är på gränsen till överhettning. I samband med att branschorganisationen Varim firar 50 år den 27 september kommer man att diskutera aktuella ämnen som branschen står inför. Målet är att samla VA-Sverige under en heldag för att tillsammans hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar.

En aktuell fråga är hur branschen skall åstadkomma kloka investeringar för att klara klimatutmaningarna och urbaniseringen/avfolkningen. En annan stor fråga som kommer att diskuteras är kompetensbristen. Kommer bristen på personal att bli det största hotet mot framtidens vattenförsörjning?

– VA-Sverige står inför en helt ny situation där VA-huvudmännen inte längre kan bestämma takten på investeringarna som måste göras. Det är urbanisering och klimatförändringarna som styr takten och det gör att det blir extra viktigt att de resurser som finns används på bästa möjliga sätt, säger Linnéa Ahlén, generalsekreterare i Varim.

Varim vill att hela branschen i högre grad ska jobba tillsammans för att säkerställa att rätt insatser prioriteras.

– En viktig aspekt i detta är att ta en tidig dialog vid upphandling av nya lösningar och ny teknik. Det skulle medföra att upphandlingen fokuserar på de behov och funktioner som behöver tillfredsställas hos köparen och möjliggör att lösningar identifieras i nära samverkan mellan köpare och säljare. Detta skulle ge lösningar som är långsiktiga, mer ändamålsenliga och en ansvarsfull hantering av samhällets medel, fortsätter Linnéa Ahlén

Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling och representerar de framstående företagen i VA-branschen. Varim har idag 47 medlemsföretag.

– Det finns ett oerhört stort engagemang hos människorna i Varims medlemsföretag och en otrolig vilja att leverera hållbara lösningar, säger Linnéa Ahlén.

– Det är verkligen imponerande vilken kunskap och erfarenhet som samlas i Varim, tillägger hon.

Varim laddar för att lösa framtidens utmaningar


Nyheter


Christian Berner Tech Trade AB förvärvar Zander & Ingeström AB

— Det känns mycket bra att göra detta viktiga förvärv för Christian Berner. Zander & Ingeström AB är ett stabilt

Debatt i GP – Gör försummade VA-näten till valfråga

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Trots detta är den svajande kvaliteten

Bransch och högskolor i gemensam workshop om ingenjörsbrist

Det berättar Daniel Hellström, utvecklingsledare på Svenskt Vatten. Tillsammans med temagruppen Vatten & Miljö inom Sveriges Bygguniversitet arrangerade de, med

Kommunikation hjälper Varim i mål

Så förklarar Paul Molin, styrelseordförande i Varim, organisationens satsning på extern kommunikation under 2018. Det övergripande syftet med kommunikationen är