Krismöte om brister i Sveriges avloppsrening

Artikel i Cirkulation - EU-kommissionens kritik mot Sveriges avloppsrening leder nu till ett stort möte på Miljö- och energidepartementet om brister i reningssystemen. Problemen kan leda till mycket höga böter för Sverige.

Miljöminister Karolina Skog kallar till sig 13 kommuner och sex landshövdingar för ett möte om EU-kommissionens kritik av Sveriges avloppsrening. Mötet ska hållas den 23 januari 2018.

Kritiken gäller bristande genomförande av EU:s avloppsdirektiv. Ärendet är komplext och handlar dels om kväverening i södra Sveriges inland. Dels om problem med dålig kvalitet i kontroller och brott mot avloppsdirektivets utsläppskrav. Sverige har också en pågående konflikt med EU om tolkningen av undantaget för avloppsrening i kallt klimat, där EU anser att undantaget bara gäller om orten ligger på över 1 500 meters höjd över havet.

– Nu börjar vi komma till vägens ände. Och vi förbereder oss för ett läge där vi ger upp tanken på undantaget, säger miljöminister Karolina Skog (MP), i en kommentar till SVT Västerbotten.

Av de berörda kommunerna ska Tidaholm ha åtgärder för att klara sina krav på plats under 2017 och Töreboda ska ha vara klara med sin kväverening i mars 2018.

– Sverige tvistar om tolkningen av direktivet. Våra medlemmar har följt den svenska tolkningen. En del av problemen handlar om att Sverige haft dålig kvalitet i rapporteringen. När Sverige visat riktiga data har många frågetecken rätats ut, säger Peter Sörngård, avloppsexpert hos Svenskt Vatten till Cirkulation.

Peter Sörngård menar också att flera kommuner fått dålig vägledning från statliga myndigheter och länsstyrelser.

Om Sverige stäms och fälls för överträdelser av avloppsdirektivet kan landet tilldelas mycket höga böter.

”Det är således synnerligen angeläget att vi säkerställer att de berörda reningsverken så fort som möjligt lever upp till de EU-rättsliga åtagandena. Det är inte acceptabelt att det finns reningsverk som inte klarar dessa krav”, skriver Karolina Skog i inbjudan till mötet.

Läs hela artikeln här i Cirkulation brister i Sveriges avloppsrening

 


Nyheter


VD Anna Linusson lämnar Svenskt Vatten

Anna Linusson har som VD från 2014 genomfört förändringar i organisationen utifrån sitt uppdrag från styrelsen och har på ett

Christian Berner Tech Trade AB förvärvar Zander & Ingeström AB

— Det känns mycket bra att göra detta viktiga förvärv för Christian Berner. Zander & Ingeström AB är ett stabilt

Debatt i GP – Gör försummade VA-näten till valfråga

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Trots detta är den svajande kvaliteten

Bransch och högskolor i gemensam workshop om ingenjörsbrist

Det berättar Daniel Hellström, utvecklingsledare på Svenskt Vatten. Tillsammans med temagruppen Vatten & Miljö inom Sveriges Bygguniversitet arrangerade de, med