Kommunikation hjälper Varim i mål

- Vårt övergripande mål är att vara den självklara samarbetspartnern inom VA-branschen för organisationer, myndigheter och politiker. För att nå det målet har vi identifierat kommunikation som ett viktigt redskap och där måste vi vässa oss ytterligare.

Så förklarar Paul Molin, styrelseordförande i Varim, organisationens satsning på extern kommunikation under 2018.

  • Det övergripande syftet med kommunikationen är att synliggöra Varims arbete och öka den generella kännedomen om Varim. Vi vill att enskilda företag, organisationer och myndigheter ska inse hur viktigt det är med en väl fungerande branschorganisation. Tillsammans kan vi hitta de bästa lösningarna på de utmaningar som samhället står inför, fortsätter Paul.

Extern satsning
Mycket av Varims arbete sker i arbetsgrupper med stort fokus på interna möten. Kommunikationen bedrivs till stor del inom dessa grupper och det är lätt att glömma bort att även sprida den utanför den närmaste kretsen, men Varim har nu insett betydelsen av att synas i bredare sammanhang för att bland annat visa vilka möjligheter som öppnas upp om olika parter samverkar vad gäller viktiga branschfrågor såsom hållbara tekniska lösningar, effektivare upphandlingsprocess och kompetensförsörjning.

  • Vi vill vara en kraftfull mötesplats för medlemsföretagen och en kunnig företrädare för deras intressen. För att klara de uppdragen måste ju även mottagarna känna till oss och ha förtroende för det vi gör, så kommunikation är viktigt ur alla aspekter!

Eftersom Varim är en liten organisation med begränsade resurser sker satsningen till en början i det lilla formatet.

Läs pressmeddelandet här


Nyheter


Inbjudan till Kickstart Digitalisering

Hur påverkas ni av digitalisering? Att digitalisera delar av sin verksamhet är ofta nödvändigt för att förbli konkurrenskraftig på marknaden.

VD Anna Linusson lämnar Svenskt Vatten

Anna Linusson har som VD från 2014 genomfört förändringar i organisationen utifrån sitt uppdrag från styrelsen och har på ett

Christian Berner Tech Trade AB förvärvar Zander & Ingeström AB

— Det känns mycket bra att göra detta viktiga förvärv för Christian Berner. Zander & Ingeström AB är ett stabilt

Debatt i GP – Gör försummade VA-näten till valfråga

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Trots detta är den svajande kvaliteten