Varims höstmöte den 15-16 november

Varims höstmöte kommer att ske den 15-16 november, plats, tid och ort är inte bestämt ännu