Upphandling av VA-kemikalier

Varim har en arbetsgrupp bestående av branschens stora kemikalieleverantörer. Gruppen vill hjälpa branschen i upphandlingsverksamhet, för att underlätta, effektivisera och öka konkurrensen för branschen som helhet. Gruppen arbetar för att inköp ska ske på ett enkelt sätt och samtidigt uppfylla köparens behov, vilket har resulterat i rekommendationer, mallar och stöd för upphandling av kemikalier. Materialet har tagits fram i samverkan med representanter för olika upphandlingsenheter för att kvalitetssäkra innehållet.

Övergripande dokument med rekommendationer för upphandling

Rekommendationer Upphandling VA-kemikalier (länk till dokumentet)
Rekommendationer vid utvärdering av fällningskemikalier (länk till dokumentet)
Utvärderingsmodell för utvärdering av polymerer (länk till dokumentet)

Konkret upphandlingsstöd

För att underlätta den faktiska upphandlingen av kemikalier har Varim tagit fram mallar såatt du som upphandlare får tillgång till ett komplett paket som stöd i din upphandling. Dokumenten redovisas nedan och är i Word så att du lätt kan ändra det du vill.

Anbudsförfrågan – Sanningsförsäkran – Avtalsvillkor Varim Checklista ska krav

Materialet är framtaget av följande företag

Brenntag Nordic AB
BTC Speciality Chemical Distribution A/S
Feralco Nordic AB
Kemira Kemi AB
SNF Nordic AB (ej medlem i Varim längre)