VA-mässan

VA-mässan arrangeras av Elmia vartannat år fram till och med 2018. Varim är medarrangör till mässan genom att sitta med i advisory board tillsammans med Svenskt Vatten och Föreningen vatten.

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas representanter från alla delar i branschen för att diskutera och utbyta erfarenheter kring den senaste tekniken och kunskapen inom vattenreningsområdet.

VA-mässan 2016

VA-mässan 2014