Varims Kunskapsbank

Här lägger vi upp informativa och intressanta artiklar från våra medlemmar. Klicka på texten så kommer ni vidare till själva artikeln. Ni hittar där också kontaktinformation till företaget ifall ni vill kontakta dem.


Rätt avtalsform för rätt projekt

Det ska vara lätt att göra rätt! Därför har Varim gjort en sammanställning, i form av en tabell, över de…

Bransch och högskolor i gemensam workshop om ingenjörsbrist

Det är viktigt att vi synliggör de utmaningar som finns och försöker placera dem på den politiska agendan. Just nu…

Kan avloppsreningsverk bli resursutvinningsverk?

Med rätt process och rätt styrning av den, kan ett reningsverk bli en vinstaffär tack vare alla resurser som finns…

ATEX-direktivet – för säker industriell kemikaliehantering

ATEX – är en förkortning av det franska ”Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles”. Enkelt kan man säga…

Desinfektion av vatten

Desinfektion av vatten är en central utmaning i det 21:a århundradet. Det gäller inte bara dricksvatten utan även gråvatten och…