Medlemmar berättar

Här kan du läsa vilka fördelar våra medlemmar upplever med medlemsskapet i Varim

 

Så här säger Patrik Petersson från ProMinent Doserteknik AB om varför de ser en fördel med att vara medlemmar i Varim.

“Inom Varim träffar man likasinnade som brinner för samma frågor och som medlem får man automatiskt ett stort kontaktnät där det alltid finns någon att utbyta erfarenheter med.
Eftersom de flesta kompetenta och ledande företagen inom vår bransch är medlemmar, stämmer jag av med dem innan jag uttalar mig i en viktig fråga. Då är det lättare att få gehör för tankar och idéer. Varim ger mig råg i ryggen och tyngd i argumentationen. Det blir helt enkelt lättare att jobba ut mot kunder om man som ett medlemsföretag.

För mig är det också viktigt att känna att jag är med och påverkar beslutsfattare och driver branschgemensamma frågor framåt. Ett sätt att ta en aktiv roll och vara med i matchen! Dessutom är Varim är ett öppet och trevligt nätverk, som det alltid är intressant och roligt att komma till.”

Här kan du läsa mer om ProMinentErik Malmberg, Malmberg Water AB berättar varför de tycker det är viktigt att vara medlemmar.

“Varim spelar en viktig roll som samlande och inspirerande kraft i vår bransch. Här kan alla träffas och dra upp gemensamma riktlinjer för branschens framtid. En av de viktigaste aspekterna i arbetet är att konkurrensen om arbetskraft och de ungas intresse ökar. Där kan vi i Varim göra skillnad genom att marknadsföra branschen på ett kraftfullt sätt.

Vi måste ge de unga en tydlig plats och få dem med oss. Vattenbranschen är konservativ och inte speciellt förändringsbenägen, det har helt enkelt inte behövts. Men nu ser verkligheten annorlunda ut, tillvaron har globaliserats och digitaliserats och vi måste följa med. Då känns det meningsfullt att vara med i branschföreningen och att låta unga medarbetare träffa andra och utbyta erfarenhet. Vi är en förhållandevis liten bransch i Sverige och yngre medarbetare byter jobb betydligt oftare nu än tidigare. Därför är det bra att vara öppna och generösa mot varandra. Det tjänar vi alla på.

Det är roligt att se att kvinnorna i allt större omfattning söker sig till vår bransch. Vatten och miljö är frågor som berör hela vår existens och som oroar många. Vi måste i ännu högre grad förklarar hur vår verksamhet hänger ihop med hela kretsloppet och FN’s 17 globala miljömål. Det är en uppgift för Varim!

Varim är en öppen och transparent organisation och det finns en god samtalston mellan medlemmarna. Jag upplever att vi ger och tar väldigt generöst och det berikar arbetslivet för oss alla. Malmberg Water AB har varit medlemmar sedan starten och så kommer det fortsätta!”

Här kan du läsa mer om Malmberg WaterBoel Mannström, Polymore AB berättar varför de gick med förra året i Varim

”Vi har bara varit medlemmar i ett år, men tycker att det är intressant och givande på många sätt. Framför allt får man nya kontaktytor i branschen som man kan prata med om sådant som händer och som berör oss. Varims syfte är ju att företräda oss i branschen och på sikt säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Då känns det bra att vara delaktig i det som sker. Vi tror även att det är till nytta får våra kunder.

Framför allt är det två stora möten, höst och vår, som är intressanta och som samlar många deltagare. Eftersom vi är ett litet företag med bara fem personer är det roligt att träffa likasinnade.

Varim arbetar mycket med lobbying och påverkan kring gemensam upphandling. Det är ju viktiga frågor i sig, men betyder inte så mycket för oss, eftersom vi inte så ofta säljer via upphandling. Däremot är det bra med fortbildning och seminarier om sådant som man inte kan lära sig på egen hand.

Både jag och Fredrik Mannström, som arbetar med försäljning, är med i var sin arbetsgrupp där vi fördjupar oss i frågor som är viktiga. Jag arbetar med rekrytering av nya företag till Varim och då diskuterar vi bland annat avgiftsfrågor. Idag har man två nivåer på medlemskap och man kan alltid fundera över om det behövs andra nivåer också.”

Här kan du läsa mer om Polymore