Branschnyheter

27 juni, 2017
Är vatten en produkt? Frågan har nu hissats upp till Högsta domstolen. – Nu sparar vi massa tid och pengar, säger Herman Afzelius,... [...]
27 juni, 2017
På Öland pågår ett unikt projekt med att rena industrivatten till dricksvatten. Karlskrona kommun är inte främmande för att kopiera... [...]
27 juni, 2017
Högsta domstolen ska avgöra om Ronneby Miljöteknik har ett skadeståndsansvar mot Kallingebor efter att ha levererat dricksvatten... [...]
27 juni, 2017
Insändare Svar på "Förorenade vatten politikers ansvar", 26/6. Vadstena investerar cirka 70 mkr i reningsverket. Arbetet pågår för fullt... [...]
26 juni, 2017
Helgens provtagningar visar att VA SYD har isolerat rätt del av ledningsnätet och idag vet vi var källan till bakterieproblemen finns. Nu... [...]
26 juni, 2017
Bevattningsförbud råder i Nybro kommun från den 1 juli till den 30 september, enligt ett pressmeddelande från Nybro Energi. Förbudet avser... [...]
26 juni, 2017
Insändare Föroreningarna i våra vatten är kända sedan flera årtionden. Motala har under denna tid haft ansvaret för bland annat Vadstena... [...]
25 juni, 2017
Frågan om deltagande i Vätternvatten, projektet att bygga en tunnel för att föra dricksvatten från Vättern till resten av länet, delar... [...]
25 juni, 2017
Allt fler kommuner väljer att regelbundet skicka flera liter med avloppsvatten till Swetox i Södertälje. Forskningscentret kan sedan ta... [...]
23 juni, 2017
Örebro kommun gjorde rätt som bröt mot en vattendom i vintras. Det har Mark- och miljödomstolen beslutat. Vattennivåerna i de tre sjöarna... [...]
22 juni, 2017
Den vattenbrist och torka som vi sett de senaste somrarna i Sverige kan bli allt vanligare i framtiden. Grundvattennivån påverkar... [...]
22 juni, 2017
Tillgång till rent och billigt dricksvatten samt fungerande avlopp ses som en självklarhet i Sverige, även i tider av vattenbrist. För att... [...]
22 juni, 2017
I danska Århus finns världens första vattenreningsverk som producerar mer energi än det gör av med. [...]
22 juni, 2017
Branta backar och högt grundvatten kan göra det svårt eller rent av omöjligt att installera avloppsledningar på ett konventionellt sätt. I... [...]
21 juni, 2017
Undervattensbilder från Vättern visar nu att botten i Vadstenabukten kan vara kraftigt förorenad. Trots det fortsätter utsläppen i viken... [...]
21 juni, 2017
LAHOLM. De senaste siffrorna visar att dricksvattenproduktionen har sänkts med 17 procent i Laholm och Halmstad. Men nu börjar... [...]
20 juni, 2017
Får i uppdrag att bygga om centrala reningsverket i Kristianstad. [...]
20 juni, 2017
Privat mark eller tillgängligt strandområde? För sträckan längs med Åsunden mellan reningsverket i Ulricehamn och Skottek finns inget rakt... [...]
19 juni, 2017
Även efter att Kristianstads kommun dömts att "göra rättelse" får NCC uppdraget att bygga om och ut det centrala reningsverket. [...]
19 juni, 2017
Det nya kraftvärme- och reningsverket som byggs vid Sobacken närmar snart fyramiljardersstrecket. Notan kommer snart som ett brev på posten. [...]