Branschnyheter

23 februari, 2018
Nu ska vattenreningsprojektet behandlas av kommunfullmäktige igen. Då finns det anledning att minska den okunskap som Christer Wigren ansåg... [...]
22 februari, 2018
Vattenläcka Hällabrottet, Ekeby, Kvarntorp För närvarande pågår läcksökning av dricksvattennät i Hällabrottet, Ekeby och Kvarntorp.... [...]
22 februari, 2018
2,1 miljarder människor saknar rent vatten. Forskarna vid CSIRO hoppas kunna rädda liv med sin nya vattenrenande uppfinning. [...]
22 februari, 2018
Släckningsarbetet av en industrifastighet i Hörle kan påverka leveransen av dricksvatten och vattentrycket. Det meddelade Värnamo kommun på... [...]
22 februari, 2018
Den exponering för mikroplast som vi utsätts för kan vara betydligt högre än den som kommer från livsmedel och dricksvatten. Det visar en... [...]
22 februari, 2018
En avsaltningsmetod som ger både dricksvatten och litium. Nu har ett forskarteam hittat lösningen som verkligen är en win-win. Tack vare... [...]
22 februari, 2018
Ronneby Miljö och Teknik AB har levererat dricksvatten förorenat av potentiellt hälsofarliga s.k. PFAS-ämnen. Beslutet om vilken... [...]
21 februari, 2018
Avloppsvatten i Normandie har gjort många Uppsalabor vinterkräksjuka. Boven i dramat är ostron som sålts på restauranger och butiker i... [...]
21 februari, 2018
Den exponering av mikroplast som vi utsätts för i omgivningen kan vara mycket högre än den vi får genom föda och dricksvatten. Det visar en... [...]
21 februari, 2018
Flera avloppsreningsverk i Sverige klarar inte de krav som EU ställer. Ett undantag gäller för de verk som ligger där det är kallt klimat.... [...]
19 februari, 2018
Lekebergs kommun har tecknat avtal för byggandet av ny överföringsledning för dricksvatten mellan Lanna och Fjugesta, det meddelar man i... [...]
19 februari, 2018
"Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Trots detta är... [...]
19 februari, 2018
Det gemensamma projekt mellan Örebro och Lekebergs kommuner om att överföra dricksvatten från Örebro till Fjugesta går nu in i nästa fas.... [...]
19 februari, 2018
Skövde kommun överklagar det nya tillståndet för Stadskvarns reningsverk. Kommunen vänder sig bland annat mot kraven på utredning av... [...]
19 februari, 2018
Det krävs 47 miljoner årligen för att reparera och byta gamla dricksvattenledningar i Örebro kommun. [...]
19 februari, 2018
Reningsverket, pumpstationen, järnvägen och vägförbindelser. Samhällsviktiga funktioner kan slås ut av översvämning i samband med storm. Nu... [...]
16 februari, 2018
Nynäshamns avloppsreningsverk har släppt ut höga halter av ett ämne som kan innebära ett miljöbrott. Annons Förra året släppte... [...]
15 februari, 2018
Nu får politikerna i Simrishamn återigen ta ställning till det omstridda projektet Morgondagens kommunala reningsverk - eftersom det blir... [...]
15 februari, 2018
Frågan om rening av läkemedelsrester diskuteras i riksdagen. Regeringen uppmanas att underlätta utvecklingen av avancerad vattenrening.... [...]
15 februari, 2018
För att minska risken för vattenläckor kommer Örebro kommun byta ut dricksvattenledningar på Hertig Karls Allé. [...]