Föreningsnyheter


Krismöte om brister i Sveriges avloppsrening

Miljöminister Karolina Skog kallar till sig 13 kommuner och sex landshövdingar för ett möte om EU-kommissionens kritik av Sveriges avloppsrening.

Omfattning av bräddning i svenska kommuner

Sammandrag: Vatten som bräddar från avloppsledningsnätet kan innebära risk för smittspridning i badvatten och dricksvattentäkter. Rapporten sammanställer statistik för bräddningar i

Artikel om Varim i Cirkulation – Varim 50 år vill ha en bättre dialog

När vattenteknikindustrins bransch­organisation Varim samlades för jubileumsseminarium i Stockholm i slutet av september kom 99 personer för att lyssna till

Varim laddar för att lösa framtidens utmaningar

En aktuell fråga är hur branschen skall åstadkomma kloka investeringar för att klara klimatutmaningarna och urbaniseringen/avfolkningen. En annan stor fråga

Mer samverkan kan lösa vattenbristen

I veckan möts det svenska politiska och ekonomiska etablissemanget på Gotland. En fråga som kommer att överskugga händelsen, men som

VA-taxorna behöver fördubblas kommande 20 åren

Idag investeras 12 miljarder årligen. Svenskt Vattens rapport visar att behoven är betydligt högre än så och ser man rent

KSB MÖRCK AB blir KSB Sverige AB

Ingen förändring görs för övrigt i företagets organisation. Styrelse, VD och ledningsgrupp kvarstår oförändrat. Organisationsnummer och bankkontakter förblir desamma som

Schneider Electic är nya medlemmar i Varim

Schneider Electric AB tillverkar bla annat frekvensomriktare, mjukstartare, operatörspaneler och olika styrsystem. De hjälper kunder att hantera energi och processer säkert,

“Sämre vatten, sämre liv är också en sanning. Därför behövs åtgärder i Sverige.”

Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om

KTH startar forskningscenter om vatten

Snart är det sommar och Sverige står åter inför en vattenbrist i delar av landet. Internationellt finns det både liknande