Varim tycker till

Vi vill genom vår kommunikation visa på att vi tillsammans med branschen ska hitta det bästa lösningarna på de utmaningar som samhället står inför.

Här nedan kan du hitta artiklar som både vi och våra medlemmar har publicerat.


Bransch och högskolor i gemensam workshop om ingenjörsbrist

Det är viktigt att vi synliggör de utmaningar som finns och försöker placera dem på den politiska agendan. Just nu…

Kan avloppsreningsverk bli resursutvinningsverk?

Med rätt process och rätt styrning av den, kan ett reningsverk bli en vinstaffär tack vare alla resurser som finns…

ATEX-direktivet – för säker industriell kemikaliehantering

ATEX – är en förkortning av det franska ”Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles”. Enkelt kan man säga…

Desinfektion av vatten

Desinfektion av vatten är en central utmaning i det 21:a århundradet. Det gäller inte bara dricksvatten utan även gråvatten och…