Sökresultat

125 resultat vid sökning efter .

Hem

Vilka är Varim?Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation tydliggör Varim medlemsföretagens bidrag till

Vår verksamhet

De huvudsakliga arbetet inom organisationen genomförs av Varims olika arbetsgrupper. Resultatet av arbetet presenteras för medlemmarna bland annat i samband med organisationens vår-

Om Varim

Verka för ett gott affärsklimat i VA-branschen Varim jobbar för att aktörerna i VA-branschen tillsammans ska hitta de bästa lösningarna på de