Varim - Vattenreningsindustrins mötesplats

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Varims huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt.

Varim i Almedalen - en summering

Kansliet och delar av styrelsen och referensgrupp PA-kommunikation deltog i Almedalen. Nedan kan du läsa en kort summering av deltagarnas reflektioner från seminarier och den branschmiddag VARIM och Föreningen Vatten arrangerade.

Varim Seminarier

Här kan du hitta information om seminarier som vi anordnar och även utbildningar som vi rekommenderar.

VA-mässan 2016

va16webb300x87

Här kan du hitta information om VA-mässan. Varim deltar samt arrangerar en mängd olika aktiviteter under mässan.

Varims Kunskapsbank

Här kan du läsa intressanta och informativa artiklar från Varims medlemmar

Varim och Upphandlingsstöd

Varim_Upphandlare_hemsida_2015_banner
Varim verkar för att förbättra affärsprocessen i branschen. För att underlätta för köpare och säljare har Varim tagit fram ett antal utvärderingsmodeller i syfte att hjälpa aktörerna på marknaden med målet att det ska bli bättre för alla parter.