VA-mässan 2016

Nästa mässa sker den 25-27 september 2018. Under årets mässa arrangerade Varim en mängd olika aktiviteter som du hittar under Läs mer.

Seminarier och utbildningar

Under 2016 anordnade Varim fyra seminarier i egen regi på VA-mässan, samt ett i samarbete med Föreningen Vatten. Just nu planerar vi för seminarier under 2017. Vill du veta mer? Kontakta kansliet på varim@tebab.com.

Upphandlingsstöd

Varim tagit fram modeller som stöd för dig som köpare – för att uppfylla de behov och funktioner du har.

Varims arbetsgrupper

Syftet med arbetsgrupperna är att samla in den samlade kompetensen som finns hos medlemsföretagen.

Varims Kunskapsbank

Här kan du läsa artiklar som beskriver teknik, metoder och kunskap som finns hos Varims medlemmar.