Varims arbetsgrupper

Syftet med arbetsgrupperna är att samla in och sprida kompetensen som finns hos medlemsföretagen.

Varim byter logotyp

Utifrån vår nya värdegrund har vi tagit fram den nya logotypen som ska symbolisera vilka vi är på ett bra sätt. I logotypen kan man se ett V och ett A för vatten och avlopp. Det går även att se ett M för mötesplats och droppar som symboliserar vatten. Logotypen visualiserar ett rör som slutar med en ren vattendroppe och därför går färgjusteringen från en mörk till ljusare färg.

Varims Kunskapsbank

Här kan du läsa artiklar som beskriver teknik, metoder och kunskap som finns hos Varims medlemmar.

Seminarier och utbildningar

Under 2016 anordnade Varim fyra seminarier i egen regi på VA-mässan, samt ett i samarbete med Föreningen Vatten. Just nu planerar vi för seminarier under 2017. Vill du veta mer? Kontakta kansliet på varim@tebab.com.